Yemekte prim istisnasında ayrıntılar aşikâr oldu

Ethereum

New member
İşverenlerin çalışanlarına verdiği yemek bedeline sağlanan prim istisnasında ayrıntılar belirli oldu. Buna bakılırsa, yemeğin işyerinde yahut işyeri haricinde yapıldığına bakılmaksızın, üçüncü şahıslarla anlaşılarak yemek hizmetinin sunulması halinde de yapılan ödemeler de prime temel yarara dahil edilmeyecek.

Yemek kartlarına, çeklerine, kuponlarına yüklenen yemek bedellerinin sigorta priminden istisna tutulabilmesi için, kelam konusu kartların, çeklerin ve kuponların, sadece yemek yenilmesi hedefiyle kullanılması gerekecek.

*Aralık prestijiyle yürürlüğe giren düzenlemeye bakılırsa, patronlarca işyerinde yahut ek binalarda yemek verilmesi maksadıyla ödenen yemek bedelleri sigorta primine temel çıkara dahil edilmeyecek.

bilgilerinı SGK’nın hazırladığı düzenlemeye nazaran, yemeğin işyerinde yahut işyeri haricinde yapıldığına bakılmaksızın, üçüncü şahıslarla anlaşılarak yemek hizmetinin sunulması halinde de yapılan ödemeler de prime temel kara dahil edilmeyecek. “İşverenler tarafınca, çalışanlara sağlanan toplumsal yardımlar sebebiyle minimum fiyattan rastgele bir indirim yapılamaz” kararı yeterince yemek bedeli taban fiyata ek olarak verilecek.

İşverenin işyerindeki mutfağı ve yemekhane üzerinden emekçilere vermesi halinde, yemek için yapılan masraflar prime temel yarara dahil edilmeyecek. Yemeğin dışarıda yapılıp getirilmesi halinde de istisna devam edecek. Kendi işyerinde yemek kartı, çeki ve kupon ile yemek veren işletmeler de prim istisnasından yararlanabilecek.

Yemek kartlarına, çeklerine, kuponlarına yüklenen yemek bedellerinin sigorta priminden istisna tutulabilmesi için, kelam konusu kartların, çeklerin ve kuponların, sadece yemek yenilmesi hedefiyle kullanılması gerekecek. Kart ve kuponlar nakite çevrildiğinde ve bu türlü öbür yerlere harcandığında istisnadan yararlanılamayacak. Yemek bedeli ismi altında sigortalılara yapılan ödemelere ait muvazaalı durumların tespit edilmesi halinde SGK’nın prim alacağı, gecikme artırımı ve cezası ile tahsil edilecek.

Ay ortasında 22 gün fiilen çalışan sigortalı için mutabakatlı lokantaya ödenen 1200 liralık yemek bedelinin 1122 lirası istisna kapsamında değerlendirilebilecek. Sigortalılara yemek bedeli ismi altında yapılan nakit ödemeler, günlük taban fiyatın yüzde 23.65’inin fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması kararında bulunacak fiyatı prime temel kara dahil edilmeyecek.