Türkiye iktisadı üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 büyüdü

Ethereum

New member
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül 2022 periyodunu kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) bilgilerini saat 10.00’da deklare etti.


Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 arttı

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bundan evvelki yıla bakılırsa zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri %21,6, bilgi ve irtibat faaliyetleri %13,9, mesleksel, idari ve takviye hizmet faaliyetleri %12,6, kamu idaresi, eğitim, insan sıhhati ve toplumsal hizmet faaliyetleri %7,6, hizmet faaliyetleri %6,9, öbür hizmet faaliyetleri %4,9, gayrimenkul faaliyetleri %4,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık %1,1 ve sanayi %0,3 arttı. İnşaat kesimi ise %14,1 azaldı.Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bundan evvelki çeyreğe bakılırsa %0,1 azaldı.

Takvim tesirinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bundan evvelki yılın tıpkı çeyreğine bakılırsa %3,6 arttı.

Üretim metoduyla Gayrisafi Yurt İçi Hasıla kestirimi, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bundan evvelki yılın birebir çeyreğine nazaran %120,5 artarak 4 trilyon 258 milyar 168 milyon TL oldu. GSYH’nin üçüncü çeyrek bedeli cari fiyatlarla ABD doları bazında 241 milyar 523 milyon olarak gerçekleşti.

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bundan evvelki yılın tıpkı çeyreğine bakılırsa zincirlenmiş hacim endeksi olarak %19,9 arttı. Devletin en son tüketim harcamaları %8,5 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu %1,3 azaldı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bundan evvelki yılın birebir çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %12,6, ithalatı ise %12,2 arttı.

İşgücü ödemeleri, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bundan evvelki yılın tıpkı çeyreğine nazaran %96,2, net işletme artığı/karma gelir ise %123,0 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Paha içerisindeki hissesi geçen yılın üçüncü çeyreğinde %29,5 iken bu oran 2022 yılında %26,3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin hissesi ise %54,1 iken %54,8 oldu.

BEKLENTİLER

Ekonomistler üçüncü çeyrekte Türkiye iktisadının yüzde 3 ile yüzde 4,8 aralığında büyümesini bekliyordu.

Ekonomistlerin 2022 yılı büyüme beklentileri, yüzde 4,5 ile yüzde 5,7 aralığında oldu.

Türkiye iktisadı, bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 7,5 ve ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme kaydetmişti.