Tarım sigortası artık daha ucuz

Ethereum

New member
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafınca gelecek yıl kapsama alınacak riskler ve eserlerle prim dayanağı oranları tespit edildi. Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek Cumhurbaşkanı sonucu’na bakılırsa; bitkisel eser sigortasında, dolu riski tarife fiyatında toplam 134, eserde yüzde 5 ila yüzde 15 indirim yapıldı. Buğday eseri tarife fiyatında yüzde 6 indirime gidildi. Bitkisel Eser ve Köy Bazlı Kuraklık Randıman Sigortası’nda uygulanan çift poliçe indirimi yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltildi.

BU ESERLER DE KAPSAMA ALINDI

Ağaç sigortasında, birebir parselde hem ağaç birebir vakitte eser poliçesi olan parsellerde yüzde 5 “ağaç çift poliçe indirimi” uygulaması getirildi. Kiraz ve vişnede, teminat başlangıcı “ilk çiçeklenme” evresinden “beyaz tomurcuk” evresine getirildi. Enginarda (sebze) don riski isteğe bağlı ek teminat olarak sigorta kapsamına alındı. Kavun ve karpuzda, fide periyodunda bir daha ekim-dikime niye olacak don riski hasarı teminat kapsamına dahil edildi. Örtü altı üretimde alçak tünelde yetiştirilen domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz mamüllerinde fide periyodunda bir daha ekim-dikime niye olacak don riski hasarı teminat kapsamına alındı.

JEOTERMALLER UNUTULMADI

Kivi, erik ve kayısıdaki müşterek sigorta oranlarında yüzde 5 ila yüzde 10 içinde indirimler yapıldı. Örtü altı üretimdeki alçak tünellerde “yaban domuzu zararı” riski teminat kapsamına alındı. Sera sigortasında, örtü tamir masrafı fiyatı 250 liradan 1000 liraya yükseltildi. Yenilenebilir güç kaynakları kapsamındaki jeotermal kaynağı kullandığı tespit edilen seralarda toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5 indirim uygulaması başlatıldı.

Kadın çiftçilere ayrıcalık

Tüm branşlarda, bayan çiftçi indirimi yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarıldı. Genç çiftçi indiriminde genç çiftçi yaş hududu 30’dan 40’a yükseltildi. Tüm sigorta branşlarında birinci kere yüzde 5 “şehit yakını ve gazi” indirimi getirildi. Düzenlemeler tarım sigortaları branşlarına ilişkin genel kaideler ile tarife ve talimatlar kapsamında uygulanacak.

Hayvanların hayat sigortasında indirimHayvanlara ait hayat sigortalarında da değerli indirimler yapıldı. Büyükbaş hayvan hayat sigortasında, tarife fiyatında süt sığırlarında yüzde 6, besi sığırlarında yüze 5 indirim yapıldı. Büyükbaş hayvan hayat sigortalarında yüzde 15 olan yavru atma bedeli yüzde 20’ye çıkarıldı. Yenilenebilir güç kaynağı etkin biyogaz gücü üretimi yapan ve risk inceleme kararına bakılırsa kullandığı tespit edilen büyükbaş hayvancılık işletmeleri için yüzde 5 indirim uygulaması getirildi. Kümes hayvanları ile su eserleri hayat sigortasında geniş kapsamlı tarife meblağlarında yüzde 10 indirim yapıldı.