Takıma geçiş bu biçimde olacak: Kamuda uygulanan 4/B statüsünde istihdam kaldırılacak

Ethereum

New member
Yarım milyona yakın memurun merakla beklediği kontratlı işçi çalışması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafınca belirtildi. Buna bakılırsa 424 bin kontratlı işçi takıma geçecek. Öğretmenlikte uygulanan 3+1 uygulaması tüm sözleşmelilere uygulanacak, kontratlı işçi kademeli olarak takım hakkını elde edecek. Kamuda uygulanan 4/B statüsünde istihdam sistemden çıkarılarak kaldırılacak. PTT, TRT, KOSGEB, YTB, askeriye, sanatçı, ve KİT’lerin kapsam haricinde kaldığı öğrenildi. Belediyeler ve vilayet özel yönetiminde çalışan kontratlı işçiye de kendi bünyesinde takım hakkı verildi.

YENİ FORMÜL

Çalışma ve Toplumsal Güvelik Bakanlığı kontratlı işçinin takıma geçirilmesine ait çalışmayı tamamladı. Kontratlı işçi çalışmasına ait ayrıntılara Yeni Şafak ulaştı.

424 bin kontratlı işçiden 227 bini 1 Ocak 2023 prestijiyle takıma geçecek. Kalan 197 bin çalışan ise mukavelesi tarihinden itibaren 3 yılı tamamladıktan daha sonra 1 yıl da aday memurluk yapacak. Kamuda yeni işe başlayanlar için de formül belirli oldu. Buna bakılırsa, çalışanlara direkt takım hakkı verilecek. Lakin kontrat tarihi itibariyle 3+1 yıl çalıştıktan daha sonra takım resmileşecek.

YEŞİL PASAPORT HAKKI

Belediyeler ve Vilayet Özel Yönetimlerinde çalışan sözleşmeliler de kendi bünyesinde takıma geçecek, kendi kurumunda öteki bir mahallî yönetime gidebilecek. Başka kamu kurum ve kuruluşlara gitmesinin kaidelerinin değiştirileceği öğrenildi. Evvelden öğretmenlikte uygulanan 3+1 yıl uygulaması mevcut çalışan sözleşmelileri ve yeni istihdamları da kapsayarak genişledi. Takıma geçen sözleşmeliler tayin hakkı, yemek, harcırah, yer değişikliği, imtihan hakkı, yeşil pasaport hakkı kazandı.

PROJE BAZLI SÖZLEŞMELİ

Sözleşme ile çalıştırılan ve personel sayılmayan kamu hizmeti bakılırsavlilerini kapsayan 4/B vadeli sözleşmelilik de kaldırılacak. Kamudaki yalnızca proje bazlı kontratlı çalışanlar kurumlarda çalıştırılacak. Proje bazlı çalışan kurumlar istihdam edeceği işçi ile karşılıklı anlaşarak.

İçerisinde farklı farklı statüler bulunan ve proje bazlı çalışmalar gerçekleştiren kurumlar; YTB, Ulusal Ofis, TRT, Askeri İşçiler, Sanatkarlar, KİT’ler, KOSGEB üzere kurumların kapsam haricinde kaldığı öğrenildi.

Süreli sözleşmeliler için çalışıyoruz

Memur-Sen Genel Lideri Ali Yalçın, kontratlı çalışanın takıma geçişiyle bilhassa belediyelerde iş teminatına ait tartışmaların kıymetli oranda azalacağını, uzun müddettir gündemi meşgul eden 4/C’den 4/B’ye geçen çalışanın mağduriyetinin son bulacağını ve çalışma barışının sağlanacağını söylemiş oldu. Yalçın, “Memur-Sen olarak, kamuda asli istihdam çeşidinin tek ve takımlı olması tarafındaki ısrarımız, çabamız sürecek. Takım muştusunun süresizlerde oluşturduğu sevincin vadeli sözleşmelilerde de yankı bulması için TBMM Komite ve Genel Şura kademesinde çabamız devam edecektir” diye konuştu.