Bankalar 11 milyar $ bozduracak

Ethereum

New member
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca (BDDK), liralaşma siyasetine dayanak gayesiyle bankaların döviz tutma yönetmeliğinde kıymetli bir değişiklik yaptı. “Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişikle, yüzde 20 seviyesinde belirlenmiş olan standart oran yüzde 5’e indirildi.

YÜZDE 75 DÜŞÜRDÜ

Değişiklikle BDDK’ya, standart oranları, bu istikamette alınacak karar tarihi prestijiyle 4 katına kadar artırma yahut en erken bu tarafta alınacak karar tarihini müteakip 1 ay daha sonra yürürlüğe girecek biçimde 4’te 1’ine kadar indirme yetkisi de verildi. 9 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek değişiklikler kapsamında, bankaların yabancı para net durumunun öz kaynağa oranı alınarak hesaplanan standart oran aşağı taraflı revize edildi. Bu da bankaların net döviz varlığını yüzde 75 azaltması manasına geliyor.

10,8 MİLYAR $’I ELDEN ÇIKARMALARI LAZIM

BDDK bilgilerine göre; bankacılık bölümünün 1 trilyon 350 milyar lira (72 milyar dolar) civarında öz kaynağı bulunuyor. Eski düzenlemeye nazaran; öz kaynağının yüzde 20’sine karşılık gelen 14,4 milyar dolar kadar net döviz durumu yapabilen bankalar, bir daha düzenlemeye bakılırsa 3,6 milyar dolar tutabilecek. Bu da bankacılık bölümünün 10,8 milyar dolarlık dövizi elden çıkarması gerektiği manasına geliyor.

TL’YE DAYANAK MESAJI

Bankalar, topladıkları TL mevduatlarını TL cinsi kredi olarak, döviz mevduatlarını ise döviz cinsi kredi olarak kullandırabiliyor. Topladıkları TL cinsi mevduatları dövize çevirmeleri yasak olan bankalar, öz kaynaklarının yüzde 20’ini döviz olarak tutabiliyordu. BDDK, yaptığı düzenlemeyle, bankalara; liralaşma siyasetine dayanak vermeleri tarafında kıymetli bir iletisi verdi.

SON GÜNCELLEME 2014’TE YAPILMIŞTI

Yönetmelik, bankaların döviz varlık ve yükümlülükleri içindeki ilgi ve dengelerin kurulmasını, ayrıyeten öz kaynaklarıyla uyumlu bir düzeyde döviz durumu tutmasını temin etmek maksadıyla uygulayacakları net döviz konumun öz kaynağa oranına ait yöntem ve asılları belirliyor. 2006’da yayımlanan yönetmelikte en son güncelleme 2014’te yapılmıştı. Son değişiklikle, geçen mühlet zarfında öteki düzenlemelerle getirilen değişikliklerin yönetmeliğe yansıtılması ve bankaların kendi içsel uygulamaları kapsamında hesapladıkları net döviz durumun öz kaynağa oranına daha yakın hesaplama yapılması hedefleniyor.