1 Ocak’tan itibaren başlıyor: Konaklama vergisi alınacak

Ethereum

New member
Konaklama vergisinde 1 Ocak 2023’ten itibaren başlayacak uygulamanın metot ve temelleri muhakkak oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığı tarafınca hazırlanan Konaklama Vergisi Uygulama Genel Bildirisi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, konaklama vergisinin konusu, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ meskeni, yayla meskeni üzere konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan öteki tüm hizmetleri (yeme, içme, aktivite, cümbüş hizmetleri ve havuz, spor, termal ve gibisi alanların kullanması gibi) kapsıyor.

Geceleme hizmetinin, sağlıklı hayat tesisleri, cümbüş merkezleri üzere tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye tesir etmeyecek.

Konaklama vergisinin uygulanmasında hizmetten yararlananın uyruğuna ya da mukimlik durumuna bakılmayacak.

Konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti vergiye tabi olacak. Tesislerde geceleme hizmetiyle satılan ve tesis bünyesinde sunulan öteki hizmetler için de vergi alınacak. Bu kapsamda, konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, cümbüş hizmetleri ve havuz, spor, termal ve gibisi alanların kullanması üzere tüm hizmetler konaklama vergisine tabi tutulacak. Oda artı kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon, her şey dahil, ultra her şey dahil ve gibisi isimler altında pazarlanan yahut satılan, tesis bünyesinde geceleme hizmeti yanı sıra konsept kapsamında verilen tüm hizmetler de vergi kapsamında yer alacak.

Günlük gecelemelerde kişinin gecelemeyi tamamlamaksızın tesisten ayrılmasının vergilendirmeye etkisi olmayacak.

Kampinglerde, konaklayanların geceleme gereksinimlerini kendi imkanlarıyla karşılayıp karşılamaması yahut gecelemenin, işletmeye ilişkin olsun olmasın çadır, çadır-araba, çekme karavan, motokaravan, bungalov üzere ünitelerde yapılması, hizmetin geceleme hizmeti mahiyetini etkilemeyecek.

Söz konusu tesislerde geceleme hizmetinden bağımsız sunulan sünnet, düğün, kokteyl, toplantı, kongre, sempozyum ve gibisi tertip hizmetleri vergi kapsamında tutulmayacak.

Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kampları kapsam haricinde

Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler vergiden istisna tutulacak. İstisna, ilgili kararlara nazaran öğrencilere barınma hizmeti sunmak emeliyle işletilen öğrenci yurdu yahut pansiyonlarla öğrencilerin toplumsal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunabildiği öğrenci kamplarında sunulan hizmetler için de uygulanacak.

Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarıyla memleketler arası muahedeler mucibince vergi muafiyeti tanınan memleketler arası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler vergiden müstesna olacak.

Diplomatik temsilcilikler ve konsolosluklarla bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yönelik istisna uygulaması karşılıklılık unsuru çerçevesinde yürütülecek.

Sunulan konaklama hizmetlerine ait vade, fiyat, kur farkı, faiz, prim üzere çeşitli gelirlerle emsal isimler altında sağlanan her türlü hizmet ve kıymetler de matraha dahil olacak.

Yüzde 2’lik vergi alınacak, beyanname verilecek

Konaklama vergisinin oranı yüzde 2 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu hudutlar ortasında farklı oranlar tespit etmeye yetkili kılındı.

Konaklama vergisi mükelleflerine, bir vergilendirme devrinde vergiye tabi süreçleri bulunmasa da bu periyotlarla ilgili beyanname verme mecburiliği getirildi. Konaklama vergisi, beyanname verme mühleti ortasında ödenecek.

Tebliğ 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.